Chibzuieli

Întâlnire cu mormoni (1-2)

Joseph Smith vision

Joseph Smith primint viziunea în 1927

Este a doua oară când mă vizitează amândoi. Tineri, politicoși, sinceri, curați. Cămașă albă, cravată, ecusoane cu titlul și numele, să zicem, Elder Smart și Elder Cho; „elder” fiind titlul de bătrân. Prima dată după ce au plecat nu am putut să nu râdem puțin: „elders și sunt atât de tineri!” Politețea le este autentică, nu doar să câștige acces. Sensibili la mișcarea spiritului tău – nu te abuzează, dar știu încotro duc discuția. Smart, care conduce discuția, este american. Cho, evident mai tânăr în credință și un pic mai puțin comod cu engleza, este corean.

Când au bătut la ușă prima dată, reacția imediată a fost „OK, alți doi care vin să mă convertească (cu o bucată de vreme în urmă două martore au ajuns la disperare cu mine); pierdere de vreme pe care oricum nu o am. Cum să le spun politicos să plece?” În același timp, ceva în mine mi-a spus că sunt creștin evanghelic, și asta înseamnă creștin care are de dus o veste bună. Ar fi natural ca eu să merg cu Evanghelia, dar nu am bătut niciodată la ușa nimănui să o fac, și acum cineva care are nevoie de ea este la ușa mea! Dacă ei au ceva de dat, și eu am ceva de dat, de ce nu? Deci, după salutările și prezentările de rigoare, i-am poftit în casă.  Mai întâi am ascultat. Atât acum două săptămâni cât și astăzi. Am ascultat activ, adică practic am condus discuția prin întrebări. Cum nu prea am avut idee despre mormoni înainte, iată cîteva surprize:

1. Hristocentrism. Este în numele religiei lor, nu? Biserica lui Isus Hristos! Dar nu numai în numele lor, ci și în toată doctrina lor (Isus este fiul lui Dumnezeu, a murit pentru păcatele noatre, a înviat, este singurul mântuitor, etc.).  Sigur, întrebarea este dacă Isus al lor este Isus din Nazaret, dar despre asta mai tărziu.

2. Duhul sfânt și accent pe simțuri (scriu cu literă mică pentru că nu cred că vorbim despre același lucru, dar mai vedem). Ideea este că ei îmi prezintă mesajul și eu trebuie să citesc cartea lui Mormon, să mă rog și Duhul Sfânt îmi va da confirmare și va aduce roada în inima mea. Aici, cred că este disctractiv să redau tipul de discuție pe care l-am avut. A decurs cam așa:

Când mi-au spus că Duhul mă va convinge, eu am zis că sunt creștin de o bucată de vreme, am ajuns să-l cunosc pe Dumnezeu în România, în mijlocul îndoctrinării ateiste, pentru că Duhul Sfânt m-a convins, când m-am rugat sincer. Acum, n-o să-mi spună același Duh altfel. Elder Smart a fost surprins, s-a gândit puțin, și apoi a răspuns că desigur, aceasta a fost lucrarea lui Dumnezeu ca să mă pregătească. De altfel, de regulă când merg la alți oameni, cei mai mulți sunt indiferenți. Dar când au venit spre mine, încă înainte de ajunge la casa noastră duhul sfânt i-a dat de înțeles că aici este cineva deschis pentru mesaj. Am răspuns că și eu că înainte de a deschide ușa Duhul mi-a spus să îi primesc, deși eram înclinat să nu o fac, pentru că ei au nevoie de mesajul meu (Nu mințeam – citește primul paragraf). Deci, am continuat eu, ce ne facem. Lui duhul i-a spus una, mie Duhul mi-a spus alta. Cum decidem? S-a încurcat și roșit puțin, iar eu am sărit să-l scot din impas. Am spus că trebuie să mergem și pe alte criterii decât ce simțim, și că Biblia spune să testăm duhurile. De asemenea trebuie să testăm profeții, pentru că vor veni profeți falși. A spus că da și a încercat să meargă la Matei 24, dar nu găsea textul exact. Am spus că în VT, în Deuteronom, se spune că oricât de adevărată este profeția (se împlinește), în ultimă instanță dacă te îndepărtează de Dumnezeu, este falsă, și profetul trebuia omorât. A spus că el nu a studiat problema testării duhurilor și va trebui să o facă, și va răspunde data viitoare.

3. Scriptura și Cartea lui Mormon. Pe scurt, ideea este că pe la anul 600 Î.H. un profet evreu cu urmașii lui au primit înțelepciune să constuiacă un vas cu care au navigat în America. Aceștia sunt strămoșii indienilor ameicani (citesc mai târziu că cercetarea DNA invalidează această afirmație – o să-i întreb data viitoare despre asta). În America, Dumnezeu a continuat să lucreze prin profeți. După înviere Isus s-a arătat aici în America să predice. Arătarea lui a rezultat în cam 200 de ani de pace și liniște totală. Mormon, profetul, a scris istoria pînă în acest punct, pe tăblițe de metal. Moroni, fiul lui, a ascuns tăblițele în pământ.

La începutul sec. 19, un tânăr de 14 ani în zona New York, Joseph Smith, căuta să își aleagă religia și era confuzie mare în America (the Great Awakening).  În 1920, Joseph Smith a avut o vedenie în care două persoane, Dumnezeu și singurul lui fiu, Isus Hristos, i s-au arătat.  Viziunile și profețiile au continuat și astfel, călăuzit de înger a găsit ascune tăblițele lui Moroni în pământ, împreună cu niște ochelari cu două pietre transparente (Urim și Thummim), care i-au dat capacitatea să traducă tăblițele și astfel avem Cartea lui Mormon.  Bineînțeles, a scris și el, Joseph Smith, vedeniile într-o carte, Doctrină și Legământ.

Am întrebat cum se raportează Biblia și Cartea lui Mormon una la alta, mai ales dacă intră în coflict. Elder Smart că nu este nici un conflict, și dacă găses unul, să-i spun. Biblia este fundamentul și Cartea lui Mormon este încoronarea. Sigur, Cartea lui Mormon e supremă! Până la urmă, am stat și eu și m-am scărpinat în cap întrebându-mă cu m pot oamenii să creadă atâtea bazaconii?

4. Biserica adevărată.  Desigur, numai biserica lor este adevărată.  De ce?  După cum spune Tesaloniceni, a venit apostazia la scurtă vreme după apostoli.  Autoritatea apostolică s-a pierdut prin apostazie.  Biserica adevărată n-a mai existat până la arătarea lui Ioan Botezătorul să-l boteze (ca pe Isus, nu?) și apoi a lui Petru, Iacov și Ioan, într-o altă vedenie în care Smith a fost ordinat cu punerea mâinilor de către apostoli și a primit darul profeției să restaureze Israelul adevărat.  De atunci, transmiterea autorității se face numai prin punerea mâinilor și numai în biserica mormonilor.  La întrebarea mea, ce s-a întâmplat cu punerea mâinilor neântreruptă în bisericile istorice, răspunsul a fost că nu este valabilă nici una pentru că toate bisericile sunt apostaziate. 

Sigur, am discutat mult mai multe; de exemplu, am întrebat se se întâmplă dacă nu primes mesajul lor, etc. Oricum, cred că ce am prezentat aici vă dă imaginea!  Cine e interesat și are o oră întreagă la dispoziție poate urmări filmul pe youtube.

M-am gândit la dicuțiile cu ortodocșii de pe blogul lui Dyo, la problema canonului și închiderea acestuia, la interpretarea Scripturii, cesaționism, punerea mâinilor…  Toate doctrinele vin în discuție…

Acum, mă întreb și eu, care să fie pasul următor, când ne vedem din nou? Ai o idee? O propunere? Tu, ce ai face?

P.S. În ultiml timp mormonii fac un efort uriaș să se prezinte ca „main stream Christians.” Acest lucru este evident prin reclamele la TV sau pe web, prezentând oameni așezați, care se identifică mormoni, și prezentând mărturii personale de convertire asemănătoare cu cele creștine.

2 Comments

  1. Eugen

    ERATĂ: Joseph Smith a avut vedenia în 1820 (nu 1920 – just a typo).

    Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.